บริการด้านทันตกรรมต่าง ๆ

คนไข้ของเราจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานล่าสุดของสาขาวิชาทันตกรรม โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ

เลือกลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ของเรา

ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพช่องปาก ไอคอน
การตรวจสุขภาพช่องปาก

การทำความสะอาดฟันและช่องปากโดยผู้เชี่ยวชาญ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยดูแลรักษาฟันให้มีสุขภาพดี เพราะในบางครั้งการแปรงฟันเป็นประจำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การกำจัดคราบแบคทีเรียและหินปูนออกไปจะมีส่วนช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย เช่น ฟันผุ หรือ เหงือกอักเสบเรื้อรัง การทำความสะอาดช่องปากที่คลินิกของเราจะเป็นไปตามมาตรฐานงานทันตกรรม มีการใช้อุปกรณ์ขูดหินปูนทั้งแบบมือถือ และแบบใช้คลื่นความถี่สูง (Ultrasound) หากคนไข้มีหินปูนจำนวนมาก หรือคนไข้ร้องขอ ทางคลินิกจะทำการขูดหินปูนด้วยเครื่องขัดฟันที่ใช้ความดันของน้ำ และอากาศรวมกัน และยังมีส่วนผสมของผงขัดที่มีความละเอียดมาก (Airflow)

ระยะเวลาการรักษา:30 - 60 นาที

ราคา:900 - 1.500,- บาท

การเคลือบหลุมร่องฟัน ไอคอน
การเคลือบหลุมร่องฟัน

หลุมร่องฟัน คือ ร่องหรือหลุมเล็กๆบนบริเวณตรงกลางของผิวฟันกรามที่สบกัน ในบางกรณี หลุมร่องฟันเหล่านี้อาจสร้างปัญหาสุขอนามัยในช่องปาก เพราะในส่วนที่ลึกที่สุดนั้นแคบมาก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กยิ่งกว่าปลายขนของแปรงสีฟันเสียอีก ดังนั้น การเคลือบหลุมร่องฟันและอุดหลุมร่องฟันด้วยวัสดุพลาสติกเคลือบผิวฟัน จะช่วยเพิ่มเกราะป้องกันให้กับฟันของเรา

ระยะเวลาการรักษา:30 - 60 นาที

ราคา:600,- บาท

การเคลือบฟันฟลูออไรด์ ไอคอน
การเคลือบฟันฟลูออไรด์

โรคฟันผุ คือ โรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวฟันแล้วทำให้แร่ธาตุบริเวณพื้นผิวหน้าฟันถูกทำลาย การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์จะช่วยป้องกันแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฟันผุ อีกทั้งยังช่วยลดการเสียสมดุลของแร่ธาติที่เคลือบฟันของเราไว้ ในระหว่างการเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ ทันตแพทย์จะใช้สารฟลูออไรด์ชนิดพิเศษเคลือบไปยังบริเวณฟันที่ผุง่าย เช่น คอฟัน เป็นต้น

ระยะเวลาการรักษา:30 - 60 นาที

ราคา:600,- บาท

การอุดฟัน ไอคอน
การอุดฟัน

การอุดฟันช่วยบูรณะฟันที่เสียหายจากฟันผุให้กลับมาทำหน้าที่ของมันได้ตามปกติ ในขณะเดียวกันก็ช่วยเชื่อมฟันที่แตกหัก และยังช่วยรักษาฟันที่ผุกร่อนจากกรดหรือการทำความสะอาด ในการอุดฟันที่คลินิกของเราทันตแพทย์จะใช้วัสดุพลาสติกสีเดียวกับสีฟันลงไปบริเวณที่ฟันผุโดยตรง แล้วฉายแสงลงไปที่ฟันเพื่อเสริมความแข็งแรง (อุดฟันแบบคอมโพสิต)

ระยะเวลาการรักษา:30 - 60 นาที

ราคา:1.900,- บาท

การฟอกฟันขาว ไอคอน
การฟอกฟันขาว

การฟอกฟันขาว (หรือการฟอกสีฟัน) เป็นทั้งการฟื้นฟู และการรักษาที่ช่วยทำให้สีฟันตามธรรมชาติขาวขึ้นโดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟัน หลังจากที่มีการทำความสะอาดช่องปากโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ทันตแพทย์จะใส่ที่ป้องกันเหงือกซิลิโคนให้กับคนไข้ จากนั้นจึงทาน้ำยาฟอกสีฟัน (ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์) ลงไปที่ฟัน และเพื่อเร่งการรักษาให้เร็วขึ้น และลดความเจ็บปวดให้น้อยที่สุด คลินิกของเราจะใช้เครื่องฉายแสงแบบพิเศษจากหลอดไฟฮาโลเจน

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 2 ชั่วโมง

ราคา:5.900,- บาท

การทำความสะอาดร่องลึกปริทันต์ & การเกลารากฟัน ไอคอน
การทำความสะอาดร่องลึกปริทันต์
การเกลารากฟัน

การทำความสะอาดร่องลึกปริทันต์ หรือร่องเหงือกและบริเวณที่อยู่รอบตัวฟันนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการทำความสะอาด (การขูด) การฆ่าเชื้อ และการเกลารากฟัน เพือป้องกันการเกิดคราบสะสมของแบคทีเรียและโรคเหงือกอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้จะไม่รู้สึกเจ็บปวดระหว่างการรักษา ทันตแพทย์จะฉีดยาชาบริเวณที่รักษาร่วมด้วย

ระยะเวลาการรักษา:30 นาที - 2 ชั่วโมง

ราคา:400 - 8.000,- บาท

การถอนฟัน ไอคอน
การถอนฟัน

การถอนฟันจะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สมควรเก็บเอาไว้ เพราะมีการโยกตัว แตกหัก อักเสบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรักษาได้ หรือด้วยเหตุผลอื่นๆตามที่แพทย์วินิจฉัย การถอนฟันจากร่องฟันจะมีการฉีดยาชา และทำความสะอาดแผลในบริเวณเนื้อเยื่อที่ฟันถูกถอนออกไปร่วมด้วย

ระยะเวลาการรักษา:30 - 60 นาที

ราคา:900 - 1.200,- บาท

การถอนรากฟัน การผ่าฟันคุด ไอคอน
การถอนรากฟัน
การผ่าฟันคุด

หลังจากการถอนฟัน หรือหลังจากที่ฟันถูกทำลาย หัก หรือแตกออกเพราะฟันผุ จนเหลือแต่รากฟันที่ฝังลึกลงไปในกระดูก รากฟันที่ฝังลึกนี้อาจจะทำให้เกิดการซ้อนเก (ฟันคุด) และไม่สามารถถอนออกมาได้อย่างง่ายๆ ทันตแพทย์จึงจำเป็นต้องทำการผ่าฟันออก

ระยะเวลาการรักษา:30 นาที - 2 ชั่วโมง

ราคา:1.500 - 5.000,- บาท

การเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่ ไอคอน
การเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่

ปัญหาต่างๆในช่องปากของคนเรานั้นมักเกิดขึ้นจากสิ่งที่อยู่ภายใต้เหงือกของเรา ดังนั้น การเอกซเรย์จึงเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยของทันตแพทย์ เพื่อให้ทราบว่าตัวฟันและเนื้อเยื่อต่างๆถูกทำลายไปมากน้อยแค่ไหน การเอกซเรย์ฟันแบบเฉพาะซี่ จะแสดงภาพฟันประมาณ 4 ซี่อย่างละเอียดและคมชัด การเอกซเรย์ทำได้โดยการสอดฟิล์มเอกซเรย์ลงไปยังฟันบริเวณด้านที่ติดกับกับลิ้นโดยตรง และจากนั้นผู้ทำการเอกซเรย์อาจจะขอให้คนไข้ถือไว้ หรืออาจมีการใช้อุปกรณ์ช่วยยึด แล้วจึงทำการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์มือถือในบริเวณที่ต้องการ

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 2 นาที

ราคา:200,- บาท

เอกซเรย์พาโนรามิก ไอคอน
เอกซเรย์พาโนรามิก (OPG)

ถ้าจะเทียบกับการเอกซเรย์ฟันเฉพาะซี่แล้ว การเอกซเรย์แบบพาโนรามิกจะแสดงภาพมุมกว้างมากกว่า โดยจะแสดงภาพขากรรไกร ฟันทุกซี่ ข้อต่อขากรรไกร และชิ้นส่วนกระดูกที่ติดกับหัวกระโหลกบางส่วน เช่น ไซนัส ทันตแพทย์สามารถใช้ภาพเอกซเรย์นี้เพื่อดูภาพฟันและกระดูกขากรรไกรของคนไข้ได้โดยละเอียด การทำเอกซเรย์แบบพาโนรามิกสามารถทำได้โดยให้คนไข้ยืนด้านหน้าเครื่องเอกซเรย์ และห้ามขยับเขยื้อนในช่วงที่ทำการเอกซเรย์ โดยเครื่องฉายจะหมุนไปรอบๆ (ใช้เวลาประมาณ 15-20 วินาที)

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 2 นาที

ราคา:1.000,- บาท

การติดฟันเทียม (ครอบฟันและสะพานฟัน)

พอร์ซเลนวีเนียร์คราวน์ ไอคอน
พอร์ซเลนวีเนียร์คราวน์

กรณีที่คนไข้มีฟันผุ หรือฟันบิ่นจากอุบัติเหตุและทำให้ฟันเสียหายเป็นรอยกว้างจนไม่สามารถอุดฟันได้อีก การครอบฟันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนไข้ การครอบฟันนั้นจะคล้ายกับการนำหมวกรูปร่างคล้ายฟันมาครอบแล้วยึดติดไว้กับตอฟัน วัสดุครอบฟันมีสามแบบ จะแตกต่างกันเฉพาะวัสดุที่อยู่ด้านใน ส่วนลักษณะของครอบฟันที่อยู่ด้านนอกนั้นจะเหมือนจริงตามธรรมชาติเมื่อดูจากภายนอก
ในการรักษา แพทย์จะทำการฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณที่จะทำการรักษา และมีการพิมพ์ฟันเตรียมไว้ก่อนแล้ว จากนั้นจึงนำครอบฟันที่ปรับรูปร่างด้วยแม่พิมพ์และคอมพิวเตอร์จากแล็บของเรามาสวมทับลงไปที่ตอฟันของคนไข้ โดยในระหว่างรอครอบฟันถาวรจากห้องแล็บ คนไข้จะใส่ครอบฟันพลาสติกแบบชั่วคราวไปก่อนจนกว่าครอบฟันจริงจะเสร็จ เมื่อทันตแพทย์สามารถปรับรูปร่างครอบฟันเทียมให้เข้ากับฟันของคนไข้ได้แล้ว จึงจะทำการครอบฟันเทียมลงไปให้ยึดติดกับฟันจริงของคนไข้อย่างถาวร

ระยะเวลาการรักษา:3 - 4 วัน

ราคา:8.000 - 18.000,- บาท

พอร์ซเลนวีเนียร์สามยูนิต ไอคอน
พอร์ซเลนวีเนียร์สามยูนิต

การทำสะพานฟัน หมายถึง การทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการยึดติดในบริเวณที่ต้องการจะใส่ฟันปลอมเพื่อทดแทนฟันที่หายไป การทำสะพานฟันจะช่วยปิดช่องว่างของฟันที่หายไปไม่ว่าจะซี่เดียวหรือหลายซี่อย่างถาวร โดยใช้ฟันซี่ข้าง ๆ ช่วยยึดสะพานฟัน ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ฟันกลับมามีความสวยงามและทำหน้าที่ของมันได้อีกครั้ง วัสดุในการทำสะพานฟันมีสามแบบ จะแตกต่างกันเฉพาะวัสดุที่อยู่ด้านใน ส่วนลักษณะของสะพานฟันที่อยู่ด้านนอกนั้นจะเหมือนจริงตามธรรมชาติเมื่อดูจากภายนอก ทั้งนี้การใส่ฟันทดแทนนั้นยังสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่น เช่น การฝังรากเทียม หรือ การใส่ฟันแบบถอดได้ (ฟันปลอม) ในระหว่างการรักษา ทันตแพทย์จะฉีดยาชาบริเวณฟันที่จะทำสะพานและมีการพิมพ์ฟันเตรียมไว้แล้ว สะพานฟันจะถูกทำขึ้นในห้องแล็บของเราด้วยแม่พิมพ์และคอมพิวเตอร์คล้ายคลึงกับการทำครอบฟัน ซึ่งระหว่างรอสะพานฟันจริง คนไข้จะใส่สะพานฟันชั่วคราวที่ทำจากพลาสติกไปก่อน เมื่อสะพานจริงถูกปรับแต่งจนพอดีกับช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะนำสะพานฟันจริงใส่ให้คนไข้แทน แต่ทั้งนี้จะมีการตรวจเช็คให้แน่ใจอีกครั้งว่าสะพานฟันนั้นพอดีกับช่องฟันและไม่โยกคลอน จนกระทั่งในการนัดหมายครั้งสุดท้าย ที่สะพานฟันจริงถูกปรับแต่งอีกครั้งจนพอดีแล้ว ทันตแพทย์จะทำการติดสะพานฟันและประสานให้เข้ากับฟันจริงของคนไข้อย่างถาวร

ระยะเวลาการรักษา:3 - 4 วัน

ราคา:24.000 - 54.000,- บาท

การครอบฟันบนรากฟันเทียม ไอคอน
การครอบฟันบนรากฟันเทียม

นอกเหนือไปจากการทำสะพานฟันแล้ว การฝังรากเทียมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนฟันที่สูญหายให้กับคนไข้ การฝังรากเทียมลงไปในขากรรไกรจะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวยึดให้กับครอบฟันหรือสะพานฟัน โดยรากเทียมจะทำหน้าที่เป็นเสมือนรากฟันจริงตามธรรมชาติ เมื่อมีการตรวจและวางแผนให้ถี่ถ้วนแล้ว ทันตแพทย์ก็จะนำรากเทียม (NEOSS หรือ STRAUMANN) ฝังลงไปที่บริเวณกระดูกขากรรไกรโดยใช้สว่านชนิดพิเศษ การรักษานั้นไม่เจ็บปวดและใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวก็เสร็จ และเพื่อให้รากเทียมสามารถฟื้นตัวได้โดยไม่มีปัญหา บริเวณเหงือกที่ทำการฝังรากเทียมนั้นจะ ถูกเย็บไว้ด้วยไหมและตัดออกได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากใส่รากเทียมไปแล้วกระดูกจะเริ่มยกตัวขึ้นเพื่อห่อหุ้มรากเทียมในเวลาประมาณ 3-6 เดือน หลังจากนั้นจึงสามารถใส่ฟันปลอมลงไปตามต้องการ โดยใช้สกรู หรือซีเมนต์ยึดติดโดยใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน

  • รากฟันเทียม NEOSS (35,000 - 40,000 บาท)
  • รากฟันเทียม STRAUMANN (50,000 - 55,000 บาท)

ระยะเวลาการรักษา:3 - 6 เดือน

ราคา:62.000 - 87.000,- บาท

การทำฟันปลอมแบบถอดได้ (ฟันเทียม)

ฟันปลอมทั้งปาก สำหรับฟันบนและฟันล่าง ไอคอน
ฟันปลอมทั้งปาก สำหรับฟันบนและฟันล่าง

หากคุณสูญเสียฟันทั้งปาก การทำฟันปลอมทั้งปากทั้งฟันบนและล่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ ฟันปลอมทำจากพลาสติกและใส่ไว้ในปากโดยใช้น้ำลายเป็นตัวดึง พร้อม ๆ กับแรงกดจากกล้ามเนื้อกระพุ้งแก้ม การใส่ฟันปลอมแบบนี้อาจจะรู้สึกไม่พอดีกับปาก คนไข้จึงต้องฝึกฝนจนกว่าจะพูดและรับประทานอาหารได้โดยไม่รู้สึกติดขัด

ระยะเวลาการรักษา:4 - 7 วัน

ราคา:32.000 - 41.000,- บาท

ฟันปลอมทั้งปากชนิคคร่อมรากฟันเทียม ไอคอน
ฟันปลอมทั้งปากชนิคคร่อมรากฟันเทียม (รากเทียมสองรากต่อฟันหนึ่งแถว)

ฟันปลอมถอดได้ชนิดนี้ จะมีโครงยึดฟันในปาก โดยใช้รากเทียมอย่างน้อยสองรากช่วยยึดติดฟันไว้ เนื่องจากฟันปลอมแบบนี้จะมีหลักยึดติดด้านล่าง คนไข้จึงสามารถยึดฟันปลอมไว้ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งมีรากเทียมยึดหลายอันฟันปลอมก็จะติดได้แน่นขึ้น หลังจากการตรวจเช็คและวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะฝังรากเทียม (NEOSS หรือ STRAUMANN) ลงบนขากรรไกรโดยใช้สว่านชนิดพิเศษ การรักษาจะไม่เจ็บปวดและจะเสร็จภายใน 1-2 ชั่วโมง และเพื่อให้รากเทียมสามารถฟื้นตัวได้โดยไม่มีปัญหา บริเวณเหงือกที่ทำการฝังรากเทียมนั้นจะ ถูกเย็บไว้ด้วยไหมและตัดออกได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากใส่รากเทียมไปแล้วกระดูกจะเริ่มยกตัวขึ้นเพื่อห่อหุ้มรากเทียมในเวลาประมาณ 3-6 เดือน ในช่วงระหว่างรอตัวฟันปลอมก็จะถูกปรับแต่งไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพอดี เพราะไม่ควรให้ตัวรากเทียมรับน้ำหนักเร็วเกินไป จนเมื่อรากเทียมฟื้นตัวดีแล้ว เราจึงสามารถใส่ฟันปลอมลงไปได้ ซึ่งตัวฟันปลอมนั้นใช้เวลาทำเพียงสัปดาห์เดียวก็เสร็จ

ระยะเวลาการรักษา:3 - 6 เดือน

ราคา:ประมาณ 190.000,- บาท

ฟันปลอมเฉพาะซี่ข้างเดียว แบบไม่มีตัวยึดท้ายฟันด้วย KeySlide ไอคอน
ฟันปลอมเฉพาะซี่ข้างเดียว แบบไม่มีตัวยึดท้ายฟันด้วย KeySlide

ฟันปลอมเฉพาะซี่ข้างเดียว แบบไม่มีตัวยึดท้ายฟัน จะถูกนำมารักษาก็ต่อเมื่อคนไข้ไม่มีฟันกรามข้างใดข้างหนึ่ง เนื่องจากการใส่ฟันปลอมซี่เล็กๆนั้น ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกกลืนหลุดลงคอไปได้เสมอ ดังนั้น ตามมาตรฐานเยอรมันการทำฟันปลอมจึงต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเพราะฟันหลวมหรือหลุดลงคอ ดังนั้น ในการทำฟันปลอมชนิดนี้เราจะมีการใส่ตัวล็อคไททาเนียม (KeySlide) เอาไว้ด้วย ซึ่งฟันปลอมชนิดนี้จะมีความปลอดภัยเพราะสามารถเอาออกทางปากได้อย่างเดียว และจะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อคนไข้ปลดล็อคด้วยการกดปุ่มเล็ก ๆ ในการรักษาทันตแพทย์จะต้องเตรียมครอบฟันสองซี่สุดท้ายด้านที่จะทำการรักษาไว้ก่อนเพื่อให้มีตัวยึด จากนั้นแพทย์จึงจะใส่ตัวล็อคติดกับฟันที่ครอบไว้ แล้วจึงค่อยใส่ฟันปลอม

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 1 สัปดาห์

ราคา:ประมาณ 75.000,- บาท

สะพานฟันแบบมีตัวยึด และฟันปลอมสวมหลักยึด ไอคอน
สะพานฟันแบบมีตัวยึด และฟันปลอมสวมหลักยึด (ฟันปลอมแบบครอบ)

สะพานฟันแบบมีตัวยึด หรือฟันปลอมสวมหลักยึด เป็นฟันปลอมแบบถอดได้ที่มองไม่เห็นจากภายนอก โดยมีตะขอเกี่ยวยึดติดกับฟันที่เหลืออยู่ หรือในกรณีที่ไม่มีฟันจริงเหลือก็จะยึดติดกับรากเทียม ฟันปลอมชนิดนี้บางครั้งเรียกว่า ฟันปลอมแบบไฮบริด เพราะฟันปลอมประเภทนี้มีบางส่วนที่ยึดติด (ครอบฟัน) และมีส่วนที่ถอดได้ (สะพานยึดฟันจริง หรือ ฟันปลอม) การบูรณะฟันด้วยวิธีนี้มีข้อดีหลายอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับฟันปลอมถอดได้แบบอื่น

  • มีความสวยงามมากกว่าเพราะไม่ต้องมีตะขอเกี่ยวเพื่อยึดฟันปลอม
  • ตัวยึดทำงานได้ดีมาก เมื่อเทียบกับฟันปลอมแบบยึดติด
  • ในกรณีหากต้องสูญเสียฟันในอนาคต เช่น เมื่ออายุมากขึ้นฟันอาจจะหลุดไป เพราะฟันปลอมชนิดนี้มีความยืดหยุ่นในตัวมันเอง คนไข้จึงไม่ต้องทำฟันปลอมใหม่
  • การรักษาทำได้รวดเร็ว เพียงสัปดาห์เดียวก็เสร็จ
  • สุขอนามัยในช่องปากดีขึ้น เพราะการทำความสะอาดช่องปากและฟันปลอมชนิดนี้ทำได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การทำฟันปลอมด้วยวิธีนี้จึงเหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ
  • ช่วยรักษาฟันที่เหลืออยู่และขากรรไกรไม่ให้เสียหายไปมากกว่าเดิม เพราะการทำฟันปลอมชนิดนี้ น้ำหนักฟันจะมีความสมดุล เพราะมีน้ำหนักพอๆกับฟันเดิม

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 1 สัปดาห์

ราคา:ราคาเริ่มต้นที่ 65,000 บาท

การรักษารากฟัน (เอ็นโดดอนติกส์)

การรักษารากฟันแบบเคสง่าย ไอคอน
การรักษารากฟันแบบเคสง่าย

การรักษารากฟัน เป็นวิธีรักษาทางทันตกรรมวิธีหนึ่งเพื่อขจัดอาการอักเสบของฟันที่ตายแล้ว หรือ ฟันที่มีการอักเสบ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันหลุดออกไป ทันตแพทย์จะฉีดยาชาให้คนไข้ แล้วกรอฟันเข้าไปถึงโพรงประสาทฟัน โดยใช้เข็มเล็ก ๆ เจาะผ่านรูตรงกลางที่อยู่บนผิวฟัน เพื่อทำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟัน และเพื่อขยายให้คลองรากฟันกว้างขึ้น การทำความสะอาดคลองรากฟันนี้อาจจะต้องมีการทำนัดหลายครั้ง ในแต่ละครั้งเมื่อทำความสะอาดเสร็จ จะมีการใส่ยาลงไปในโพรงและทำการอุดฟันชั่วคราว จนกระทั่งครองรากฟันสะอาดและไม่มีการติดเชื้อแล้ว ทันตแพทย์จึงจะทำการอุดคลองรากฟันอย่างถาวรด้วยวัสดุติดแน่น หลังการรักษา ฟันซี่นั้นอาจจะมีความเปราะบางมากกว่าแต่ก่อน จึงอาจมีการปักเดือย (แกน) และครอบฟันเพื่อไม่ให้ฟันแตกในอนาคต

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 3 สัปดาห์s

ราคา:7.500 – 19.000,- บาท

การรักษารากฟันเพื่อซ่อมแซมของเดิม ไอคอน
การรักษารากฟันเพื่อซ่อมแซมของเดิม

หลังจากการรักษารากฟันเสร็จสิ้น หากยังมีอาการปวดต่อเนื่อง หรือเริ่มปวดทีหลัง ตลอดจนมีการอักเสบขึ้นใหม่ในรากฟันซี่อื่น หรือรากฟันเดิมด้านที่ไม่ได้รับการรักษา เราจำเป็นต้องมีการรักษาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ การซ่อมแซมรากฟันเดิมยังมีความจำเป็น ในกรณีที่มีการวางแผนที่จะบูรณะฟันใหม่ เช่น การทำสะพานฟัน หรือ ครอบฟัน เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อซ่อมแซมตัวรากฟันที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นปกติก่อนที่จะใส่ฟันปลอมลงไป และเพื่อเป็นการรับประกันว่าการรักษาจะประสบความสำเร็จในระยะยาว ในช่วงระหว่างการซ่อมแซมนี้ สารที่เติมลงในรากฟันเดิมจะถูกดูดออก และคลองรากฟันจะถูกล้างทำความสะอาดและเติมตัวยาเข้าไปใหม่ (การทำความสะอาดโดยใช้เครื่องมือและสารเคมี)

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 3 สัปดาห์

ราคา:10.000 – 21.000,- บาท

การรักษารากฟันแบบเคสซับซ้อน ไอคอน
การรักษารากฟันแบบเคสซับซ้อน

ลักษณะทันตกายวิภาคของรากฟันนั้นมีความสลับซับซ้อนเหมือนระบบรากของต้นไม้ ดังนั้น การรักษารากฟันจึงต้องมีการวางแผน และดำเนินการอย่างรอบคอบทีละซี่ คลองรากฟันที่บอบบาง คดงอ มีหินปูน คลองรากฟันที่มีแขนงรากที่แข็งแรง หรือคลองรากฟันจมลึกจนต้องใช้เวลาหานานหรือใช้เครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าการรักษาคลองรากฟันทั่วไป

ระยะเวลาการรักษา:ประมาณ 3 สัปดาห์

ราคา:12.000 – 22.000,- บาท